1. HVEM ER VI?

MediehusDanmark ApS

Klamsagervej 19 B, 8230 Åbyhøj

CVR-nr.: 38453025

(herefter ”vi”, ”os” eller ”vores”) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os [email protected] eller 82130330

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI OG HVORFOR?

For at kunne varetage vores samarbejdspartner og kunders interesse, behandler vi blandt andet følgende almindelige personoplysninger om dig:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • Adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger
  • Faktureringsoplysninger

Hvis du giver dit samtykke til at vi må sende markedsføringsmateriale til dig, behandler vi dit navn og din e-mailadresse til at sende relevant markedsføringsmateriale til dig.

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi oplysninger om dig i form af cookies. Du kan læse mere herom i vores cookiepolitik [her].

3. HVAD ER RETSGRUNDLAGET FOR VORES BEHANDLING?

Når vi behandler dine personoplysninger for at varetage vores samarbejdspartner og kunders interesse er retsgrundlaget som udgangspunkt persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Dette kan for eksempel være i forbindelse med:

  • Telefonisk henvendelse til dig via din arbejdsplads], eller
  • Løbende mails korrespondance mv..

Hvis vi sender nyhedsbreve og/eller andet relevant markedsføring til dig eller din virksomhed, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. persondataforordningens art. 6. stk. 1, litra a og markedsføringslovens § 10. Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved henvendelse til [email protected] eller 82130330.

4. HVEM VIDEREGIVER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL?

Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at levere vores ydelse, eller hvis det følger af en retlig forpligtelse.

Når det er nødvendigt at videregive dine personoplysninger, gør vi en stor indsats for at sikre os, at alle modtagere lever op til den gældende persondatalovgivning.

I forbindelse med den daglige drift og for at kunne levere den bedste ydelse til dig og din virksomhed, kan vi komme ud for at videregive dine personoplysninger til følgende overordnede kategorier af leverandører, samarbejdspartnere og databehandlere:

  • Samarbejdspartner herunder magasin og avisudgiverne

5. HVORNÅR SLETTER/ANONYMISERER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål.

Når vi behandler dine personoplysninger som led i en aftale om vores levering af en ydelse til dig eller din virksomhed, behandler vi dine oplysninger indtil 3 år efter aftalen er ophørt og alle mellemværender er afsluttet.

Hvis du har givet samtykke til markedsføring, opbevarer vi oplysningerne, så længe dit samtykke er aktivt.

6. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Vi prioriterer persondatasikkerhed meget højt og har stor fokus på, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til gældende persondatalovgivning.

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt vurderer vi løbende de risici der kan være forbundet med vores behandling af dine personoplysninger. Vi er især opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger mod diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og datafortrolighed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt/ændret og mod uautoriseret offentliggørelse eller utilsigtet adgang.

For at undgå tab af personoplysninger foretager vi løbende backup af vores systemer, ligesom vi anvender kryptering eller andre sikkerhedsforanstaltninger, hvor det er nødvendigt.

Endelig uddanner vi vores medarbejdere i håndtering af personoplysninger.

I tilfælde af sikkerhedsbrud der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.

7. DINE RETTIGHEDER

Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder overfor os.

Ret til at indsigtsret i dine personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at for urigtige personoplysninger om dig rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling

I særlige tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til opbevaring.

Ret til indsigelse

I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Dette gælder blandt andet, når vi behandler dine personoplysninger efter persondataforordningens art. 6, litra 1, stk. f.

Ret til at få transmitteret personoplysninger (dataportabilitet)

I særlige tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du altid kontakte os på [email protected] eller 82130330.

Du kan også læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning på www.datatilsynet.dk.

8. KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, men vi håber selvfølgelig, at du først vil kontakte os, så vi forhåbentlig kan finde en løsning.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på www.datatilsynet.dk.

9. FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik. Den seneste udgave vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside. Vi anbefaler, at du løbende kontrollerer og ajourfører dig med vores privatlivspolitik.